Timo Totro 2011

Veneilyä Euroopan sisävesillä

 

Seuraavassa on muistilistan tapaan mainittu joitakin keskeisiä ja käytännöllisiä asioita veneilijöille, jotka miettivät lähtöä Itämeren yli eteläisempään Eurooppaan jokien ja kanavien maailmaan. Nämä kokemukset on hankittu lähinnä keskisen ja läntisen Euroopan sisävesiltä, Mainilla ja Tonavalla liikuttaessa painotukset ovat hieman toiset.

 

Vaadittavat asiakirjat maasta lähdettäessä ja maahan saavuttaessa

• passi tai virallinen kuvallinen henkilötodistus

• tarvittaessa viisumi

• hyvä olla varalla olemassa: ilmoitus aluksesta/miehistöluettelo; lomakkeita riittävää määrä mukana

• EU; Schengen -alue; Venäjää lukuun ottamatta koko Itämeri on Schengen aluetta; sisärajalla ei tarkastuksia (voidaan palauttaa erityisistä syistä); ulkorajalla tarkastukset entiseen tapaan. Tullitarkastukset kuten aiemmin – paitsi alkoholijuomien osalta käytännössä rajaton vapaus.

 

Eräissä maissa ja erityisesti CEVNI -alueella lisäksi

• kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja;

Kirjan pätevyysmerkinnät: M = moottorivene

S = purjevene

C = rannikkovesillä

I = sisävesillä (Intérieure)

Kirjaan tarvitaan vähintään kaksi merkintää; marinerille sopiva yhdistelmä: MCI! Suomen sisävesisäännöt perustuvat COLREG -säännöstöön, mutta sisävesipätevyyden osoittaminen tapahtuu CEVNI -säännöstön tuntemuksen perusteella. Saimaan kanavalla ja Kielin kanavalla ei sovelleta CEVNI -säännöstöä. Pätevyyskirjan myöntää hakemuksesta TraFi (Liikenteen turvallisuusvirasto),  www.veneily.fi

 

1.1.2004 jälkeen myönnetyt kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjat ovat voimassa, kunnes haltija täyttää 70 vuotta. Tämän jälkeen haltijan on uudelleen todistettava, että hän omaa riittävän näkö- ja kuulokyvyn, saadakseen pätevyyskirjansa uusittua.

 

• aiempi kansainvälisen huvivenetodistuksen myöntäminen on lopetettu; rekiteröinnin osoittamiseksi ulkomailla maistraatista voi tilata veneen rekisteriotteen englanninkielisenä, se sisältää tarvittavat tiedot

• valtakirja oikeudesta kuljettaa alusta, ellei omistaja ole mukana; käännös vähintään englanniksi

• veneen arvonlisäverotodistus, jos vene on yli 7,5 m pitkä ja sen valmistusvuosi on 1987 tai sitä myöhempi; saa paikallisesta verotoimistosta, mukaan kauppakirja ja tosite suoritetusta maksusta. Jos vene on tuotu ulkomailta, lisäksi tarvitaan tullauspäätös

• voimassa oleva veneen vastuuvakuutustodistus; tarkistus vakuutusyhtiöstä; laajennus rajalliseksi ajaksi ja vain sitä vaativaan maahan; laajennus Itämeren alueelta sisävesille?

• matkavakuutustodistus ja/tai Kelan myöntämä Eurooppalainen sairaanhoitokortti; ohjeita ja poikkeuksia, ks. www.kela.fi . Laskun joutuu silti tavallisesti maksamaan paikan päällä!

• aluksen radiolupa

• Euroopan sisävesillä pitää olla vhf-ään liitetty ATIS-laite tunnuksineen veneen paikantamiseksi ja tiedotusten vastaanottamiseksi; asiaa on kontrolloitu suluilla

• pätevyystodistus aluksen radiolähettimien käyttämiseksi

• valopistooli edellyttää aseenkantoluvan.

 

Eri maissa näyttää olevan edellisten lisäksi ainakin paperilla erilaisia omia lisäyksiä – periaatteessa? - vaadittaviin asiakirjoihin; esim.

  • Saksassa

Seeschiffahrtsstrassenordnung

 

  • Hollannissa

Almanak watertoerisme deel 1; almanakkaan sisältyy

Binnenvaart Politiereglement, josta on olemassa saksankielinen versio

 To navigate on the Belgian network of waterways, the navigators of foreign pleasure boats entering Belgium via a waterway must report their arrival at the first Belgian tax collector’s office or lock encountered on their shipping route. When these boats leave Belgium, their navigators are required to report their exit at the booth of the last lock encountered. The same applies to foreign recreational boats that are launched on or removed from the Belgian shipping waterways.

Pleasure boats of more than 6m or navigating at high speed on the Flemish navigable waterways must have a waterway emblem that should be annually renewed. Waterway emblem = (Flandern: maksullinen Vignette fluviale; Wallonie: maksuton Permis de circulation)

 

Guide on the water

download

sisältää ajankohtaiset veneilyä koskevat asiat

 

  • Ranskassa  

maksullinen "vignetti” tuulilasissa (välttämätön)

ja kopio Ranskan CEVNI -säännöistä

 

Meiltä on eri maissa kyselty lähinnä passeja. Ranskassa poliisi tutki muitakin papereita. Saksassa osuttiin koko EU:n puhalluttamispäivään.

 

Veneen varustus

• pakollinen Itämeren ylitys mennen tullen, varustus ensinnäkin sen mukaan

• toiseksi: kanavilla on tarpeen olla runsaasti fendereitä, eri korkeuksille, pallot keulaan; anna roikkua koko ajan; jotkut (rouvat) näyttävät pesevän ne jokaisen sulun jälkeen

• paljon köysiä, eripituisia, jatkuvasti pollareissa; kiinnitysvalmius molemmin puolin

• haka, yksi tai useampi, helposti saatavilla

• sähkön saanti jossakin omatoimisesti, jossakin harbour master organisoi, jossakin kolikko- tai korttiautomaatti. Sähköpistokkeet vaihtelevat: yleisin ”3-piikkinen ” eurokosketin; Ranskalla omiaan. Jossakin heikot sulakkeet, valittava, mihin sähköä käyttää. Pari 50 metrin kaapelikelaa antaa pelivaraa.

• kaasupullot erilaisia eri maissa; pullot ja regulaattorit vaihtelevat; jossakin oma pullo täytetään, jossakin vaihdetaan

• dieselasemia tai bunkkerilaivoja harvakseltaan; laivojen systeemit kookkaita veneille; varaudu käteismaksuun ja lisämaksuun luottokortilla

• oma letku vesisäiliön täyttämiseen (esim. 25 metriä) tarpeen ainakin Ranskassa; erilaisia ja läpimitaltaan erilaisia liittimiä runsaasti mukaan

• septitankkien tyhjennyssäiliöitä harvakseltaan, jossakin maksullisia, välillä ajamisen kannalta hankalissa paikoissa

• joissakin vierassatamissa – varsinkin pienissä – yksi ainoa ”oikea” tapa kiinnittää vene; varsinkin jos paikalliset auttajat tekevät sen

• satamien fasiliteettien taso ja hinta vaihtelevat; pyykinpesu ja kuivatus joskus oma ongelmanratkaisunsa

• polkupyörä on käytännössä välttämätön apuneuvo; marketit muuallakin ”kehien” varrella; jossakin hyvät pyörätiet (Hollanti), jossakin joutuu vanhojen kaupunkien kapeille kaduille rekkojen sekaan (Ranska); vedettävä pyöräkassi samoin tarpeellinen

 

Liikkuminen kanavilla

• jokien ja kanavien maailma on erilainen kuin meren maailma

• unohda kiire, kanavaveneily on monelle elämäntapa; älä tee liian tiukkoja aikatauluja ja sopimuksia esim. miehistön vaihdosta

• eri maissa vallitsee erilainen kulttuuri myös veneilyssä; kanavat isoja ja pieniä, rakenteet vaihtelevat; sulutuksissa vedentulon sijainnit ja voimakkuudet saattavat tuottaa yllätyksiä

• kanavat ovat yleensä maksuttomia esim. Saksassa, poikkeus Kielin kanava; Ranskassa maksetaan vierailuajan pituuden mukaan; Hollannissa joillakin suluilla ja silloilla euron kolikko pannaan vavan päässä killuvaan puukenkään; Belgiassa on nimellinen maksu, paperi tarkastetaan joka sululla, jne

• reitit on tarpeen mukaan merkitty punaisilla ja vihreillä poijuilla; jokialueilla esim. Elbellä on sen lisäksi rannalla ”reimareita”, jotka ohjaavat ajamista sik-sak-tyyliin rannalta toiselle hiekkasärkkiä väistellen

• Reinillä liikkuvilla laivoilla on käytössään ohjaushyttiin kiinnitettyjä sinisiä tauluja, joilla ilmaistaan vastaantulijoille kummalta puolelta sivuutus tapahtuu. Ole tarkkana Reinillä, vastavirta on voimakas ja vie nopeutta, myötävirta antaa laivoille kovia nopeuksia, liikenne on vilkasta, proomuja on niputettu isoiksi ”lautoiksi”, joita vahvat puskijat ohjaavat

• karttakirjoista näet jokiliikenteeseen tehtyjä ajolinjoja, joita tosin noudatetaan kirjavasti

• ”ammattilaisilla” on etuoikeus; toisaalta hekin toimivat olosuhteiden ehdoilla; yleensä he ovat ystävällisiä

• ammattilaisproomujen ohitusta kannattaa harkita tarkkaan, veden virtaukset kapealla ja matalalla jokiväylällä ovat yllättäviä ja voimakkaita; ohjaus vaikeutuu, nopeutesi hidastuu, ohitus vaatii helposti kilometrin matkan; kipparin kanssa kannattaa sopia ohituksesta – jos puhut niin paljon saksaa

• sulkuja on todella isoja, yli 100 m ja pieniä, noin 30 m; jossakin veneille omia; Ranskassa on automaattisulkuja, joita veneilijä operoi itse esim. kaukosäätimin että joukko käsikäyttöisiä

• kaikilla kanavilla ei ole sulkujen läheisyydessä sportbooteille kiinnittymislaitureita tai alueita ammattilaisten laitureissa odotusta varten, joudut kiinnittymään suurten proomujen käyttämiin ”tolppiin”, joissa vene helposti pyörii miten sattuu

• odota ammattilaisten ajamista sulkuun riittävän kaukana ja kauan, potkurivirrat vaikeuttavat ohjausta sulkuun ja kiinnittymistä

• sulussa ”alaspäin” meno kiinnitysten kannalta helpompaa kuin ”ylöspäin”; useimmiten joudut siirtämään kiinnitysköysiä seinämissä olevista tapeista toiseen

• turvallinen kiinnitys useimmiten: köysi keulasta ja perästä; kiinnitä ensin perästä, sitten keulasta (näin keulapotkuri käytettävissä); ”alaspäin” mennessä riittää usein kiinnitys keskeltä

• joissakin suluissa on veden pinnan mukaan liukuvat pollarit, joskus vain toisella seinämällä, joskus isommat rahtialuksille, pienemmät veneille

• ole erityisen valpas kiinnittymisissä, kun olet yhtä aikaa sulussa ammattilaisten kanssa, esim. 80-metrinen proomu voi sulutuksen aikana liikkua sivulle, joskus taaksepäinkin

• pidä köydet kiinni riittävän kauan, kun lähdet sulusta proomun jälkeen, potkurivirta on voimakas ja vie ohjailtavuutta veneeltä

• pidä aina puukko lähellä, että voit katkaista köyden, jos tulee pulmia, esim. vene jää roikkumaan köyteen alaspäin mentäessä

• Saksassa huviveneet ilmoittautuvat vhf-llä suluilla; sulkumestarit puhuvat saksaa, vierastavat englantia? Ranskassa puhutaan yleensä vain ranskaa; Hollannissa englantia, saksaa, ranskaa Belgiassa ?

• veneet sulkuun laivojen perään, jos tilaa jää; sulkumestarit muistavat myös sportbootit sulutuksia järjestäessään; joskus sulullinen veneitä

• odottamiseen on jollekin osapuolelle mielekäs selitys; tunti on sululla lyhyt aika

• voit osua myös laivasululle (saks. Hebewerk); se on kuin amme, joka nousee ja laskee, laivat ja veneet kelluvat mukana; kiinnitys vain reunaan ja ihailemaan maisemia

• reitille voi osua myös tunneleita, niitä ohjataan valoilla ja ajoituksilla; ota selvää voitko ajaa itse vai joudutko hinaukseen, jälkimmäinen hankaloittaa ohjausta

• älä etuile, älä provosoi, älä provosoidu

• kanavien korjaukset ja parannustyöt aiheuttavat hidastuksia, joskus päivienkin odotuksen; kapeikoissa selkeintä, jos pääsee ammattilaisen laivan peesiin

• jokiväylillä on sportbooteille varattuja ”levähdyspaikkoja” eli pieni pätkä korkeaa tai matalaa laituria; ohi kulkevan liikenteen nostama aallokko ja voimakkaat virtaukset tekevät turvallisen kiinnittymisen hankalaksi

• Saksassa jokien ja kanavien hidastuksista informoidaan päivittäin pari kertaa vhf-llä; käyttökanavat ilmoitetaan tauluissa ja karttakirjoissa; nopean puheen ymmärtäminen on toinen asia

• kirjojen tiedot eivät läheskään aina pidä (enää) paikkaansa

• kuullun ja luetun ymmärtäminen välillä vaikeaa

• Suomen lippu herättää yleensä myönteisiä tunteita; monen ranskalaisen maantiedon raja pohjoiseen päin ulottuu vain Hollantiin

• hollantilaiset veneilijät sympatiseeraavat pohjoismaalaisia, kysy heiltä neuvoja; saksalaiset haluavat johtaa veneillessäkin?

• miehistölle selkeät ohjeet miten menetellään eri tilanteissa; välillä vaikeaa tilanteiden vaihtuessa äkkiä

• mene kanaville, jos haluat elämyksiä, yllätyksiä ja mahdollisuuksia ongelmien ratkaisuihin

 

Kirjoja, karttoja, linkkejä

• Lars Hässler & Marie Blomqvist, Medelhavet tur och retur. Nautiska Förlaget 2004; matkakuvaus Euroopan halki, hyödyllisiä ohjeita ja nettiosoitteita

• tutustu etukäteen erilaisiin dokumentteihin (tilaa ainakin!), kirjoihin, karttoihin; nettikaupasta saat noin puolet halvemmalla kuin karttakaupoista Suomessa; karttoja on sekä paperisia että sähköisiä myös sisävesiltä

• netistä/Googlesta saat hakusanoilla infoa melkein mistä tahansa.