Suorakaiteen muotoinen marinerilippu osoittaa, että veneen päällikkönä on Marinerit ry:n jäsen ja että vene on merkitty yhdistyksen rekisteriin. Kielekkeisen jäsenviirin Marinerit ry:n jäsen voi nostaa omistamansa tai käytössään olevan veneen mastoon.

 

Marinerilippu "Tähti ja potkuri" on valkoinen ja suorakaiteen muotoinen. Sininen vastapalkki jakaa lipun kahteen kenttään. Tangon puoleisessa yläkentässä on nelisakarainen tähti ja liehuvan puoleisessa alakentässä on potkuri.

 

Vastapalkki kuvaa sinistä horisonttia, joka avomerellä on harvoin vaakasuorassa. Nouseva palkin kaltevuus kuvaa myös marinerin eteenpäin suuntautunutta asennetta kohti uusia ja entistä mittavampia saavutuksia.

 

Tähti kuvaa yleistä merenkulkijan johdatusta, mutta viittaa myös yksinäisyyteen aavalla merellä kuljettaessa kohti kaukaisia kohteita. Samalla tähden nelisakarainen muoto muodostaa myös kompassiruusun keskeisimmän kuvion - pääilmansuunnat, mistä kuvastuu marinerien kulkemisen määrätietoisuus. Marineri tietää missä kulkee ja minne on menossa. Marineri ei ajelehdi tuulen mukana.

 

Potkuri kertoo sen minkä voimalla marineri kulkee. Se on sijoitettu veden pinnan alle ja tasapainottaa kuvan kuten on laita myös marinerin veneessä: Näkyvä ja päätöksentekoon liittyvä toiminta tapahtuu veden yläpuolella, mutta eteenpäin kuljettava voima, joka tekee kaiken tämän mahdolliseksi, kehitetään veden alla.